dimecres, 28 de gener de 2009Activitat d’aprofundiment oral a partir d’un llibre:

“Ernest”

Centre:____________________________ Data:________________

Tutor/a:____________________________ Nivell:________________

Mestra de suport:____________________________________

Introducció

Bàsicament aquesta sessió serà adequada per a classes de segon i tercer cicles. També per a primer cicle de primària i, segons com es plantegi, pot servir per a algunes classes de segon i tercer cicle que tenguin un número considerable d’alumnes d’incorporació tardana o per a grups reduïts d’aquestes característiques. Es pot adaptar a tots els cicles de primària, com a proposta per treballar conjuntament amb l’àrea de plàstica.

L’argument del llibre se centra en:

L’Ernest, el més fort i temut dels animals,s’ha despertat amb una gana tremenda. Per calmar-la, amb els ulls temibles escorcolla i busca una presa. Quan per fi la troba i està a punt de fer la gran urpada, l’Ernest sent una veu que li recorda coses que el rei de la selva no ha d’oblidar mai ...


Avantatges que presenta aquest llibre per a una escola d’immersió

• El llibre presenta una història molt senzilla, amb un personatge central que resulta el fil conductor per presentar als altres animals de la sabana i les seves característiques.
• La història no presenta un tipus de família tradicional, sinó un model en el qual és la mare la que ha de sortir a aprovisionar-la. El pare és l’encarregat d’anar a buscar els fills a l’escola i el que roman amb ells a l’hora d’esbarjo.
• Les il•lustracions resulten molt atractives ja que es tracta de la tècnica del collage, en el qual els elements plàstics combinats de pintura, paper arrugat, claus, cargols, xapes, i tot tipus d’elements de ferreteria donen molta motivació i idees per a la creativitat.
• Els autors del llibre són un bon exemple d’associació entre creadors: Na Lola Casas, mestra catalana amb experiència en literatura infantil. En Gusti, jove rodamóns argentí que aporta les il•lustracions, amb experiència en animació infantil.
• El llibre podria constituir la introducció a un treball conjunt d’expressió i comprensió oral i un treball complementari de plàstica, utilitzant els personatges i els elements assenyalats pels autors.

• És un llibre que permet aprendre aviat vocabulari d’animals que és de molt interès per a la majoria d’infants. De manera intuïtiva els infants començaran a deduir que moltes paraules tenen un principi igual que en castellà només que són més curtes: lleó/león”;”antílop/antílope”; “búfal/búfalo”; “rinoceront/rinoceronte”; i que algunes només canvien una lletra i la fonètica: “girafa/jirafa”; “gaseles/gacelas”; “zebra/cebra”; “estruç/avestruz”...

Cada nou animal és presentat a partir de la seva imatge plasmada en collage. Això fa que els infants fan actuar les seves habilitats de pensament per endevinar de quin animal es tracta. Més endavant podem demanar de quins elements plàstics s’ha servit l’il•lustrador per construir cada animal.


Abans de treballar el llibre

Si volem presentar el llibre fent que els infants dedueixin cada nou animal a partir de la seva imatge i abans no han sentit sovint o no han dit el nom d’aquests animals en català, segurament i de manera espontània el diran en castellà o en una altra llengua.

Per això, si volem que no hagin de fer una traducció sinó que el vegin en català, haurem de preveure quina estratègia farem servir per presentar cada nova pàgina, sobretot el dia que el presentem per primera vegada. Per exemple no mostrar cada imatge fins que abans s’ha dit: -No sé si aquesta imatge és d’un búfal o d’un cavall? Així, fent la pregunta tancada diran: -D’un búfal.

Una altra possibilitat és no presentar el llibre fins que haguem vist animals diversos i hi haguem jugat i sabem que ja els anomenen en català...


Objectius lingüístics

• Afavorir el procés d'adquisició de la segona IIengua a partir de la narració o la lectura del llibre.
• Saber escoltar una narració o la lectura del llibre.
• Que els infants puguin memoritzar els diàlegs.
• Establir una conversa a partir del conte.
• Donar el model menorquí d’algunes paraules del llibre que són més pròpies d’altres territoris de parla catalana:
• Entendre i saber dir el vocabulari bàsic del llibre:

PARAULES:

• Fosc – fosquet
• Urpes –urpades
• Bram eixordador
• Sucosa, tendreta i grassoneta
• Tiberi
• Mal alè
ACCIONS

• Ensordir
• Estripar
• Traginar
• Apropar
• Mossegar
• Desplomar
EXPRESSIONS

• Si que em ve de gust!
• Dur com una sola de sabata.
• Llepar-se els bigotis
• Deixa’t de romanços!
• No et facis el valent
VEUS D’ANIMALS

renillar, udolar; bramar, rugir, bramular, murmurar, cridar, escatainar, grunyir, xiuxiuejar, rondinar ...

EL DIÀLEG

_ Xxxxxxxxxxt! Silenci, estimada, no veus que estic caçant?
_ Deixa’t de romanços! T’has oblidat d’anar a buscar els fillets a l’escola! No et facis el valent i comporta’t com un bon pare. I ara; deixa’m tranquil•la que he d’anar a treballar!


Material

El llibre Ernest, de Lola Casas i Gusti. Ed. Serres.
P. Point de les imatges escanejades del llibre.
Imatges reals dels mateixos animals que surten en el llibre.
Animals de plàstic.


Estructura de la sessió

Possibilitats diverses de començar la sessió:
Amb infants de primer cicle presentarem el llibre de manera màgica i fent-lo desitjable: el llibre mateix pot ser una sorpresa que ens durà la tereseta o el treurem amb molta emoció i estima.

Procurarem mostrar el llibre però que no en vegin la portada fins que haguem anunciat clarament i ben fort que en aquest llibre hi ha: un lleó. Immediatament demanam que els saludin i els donam el model perquè ens imitin tot d’una: Hola lleó! Bon día!

Com que en la portada hi surt el personatge principal, serà adequat fer un treball de portada fent-los fixar en tots el detalls: De què pot anar aquest llibre? Com està fet el lleó? Què s’estarà pensant? Què ens voldrà contar?

Farem una lectura pausada i dramatitzada del llibre, presentant les imatges tal i com es troben en el conte, fent una veu sonora i acompanyada de mímica i bastant gesticulada.
Haurem de practicar la manera de presentar la seqüència dels animals, donant bastant suspens abans de mostrar el següent i recordant què ha dit el lleó de cada un d’ells..


SEQÜÈNCIA D’ANIMALS

• Antílop: No, ... ja he menjat la setmana passada.
• Búfal: No, ... és dur com una sola de sabata.
• Estruç: No, ... molta feina a desplomar-lo.
• Rinoceront: No, ... em fa una acidesa tremenda.
• Girafa: No, em provoca mal alè.
• Gaseles: No, millor pel diumenge, que venen els sogres.
• Zebra: Si, ... em ve de gust!

A partir d’aquí i segons l’edat dels infants o el domini que tenguin del vocabulari dels animals i una vegada recordin la seqüència del llibre, ja els mostrarem perquè ells facin les seves hipòtesis i intentin endevinar cada nou animal.

Repetim la idea que té el lleó de cada animal amb veus ben diferenciades i proposam que ens imitin.

Procuram que al mostrar cada animal les diguin els infants, sense el nostre model previ, i en el seu moment corresponent.
Al final els tornam mirar, els contam, els hi diem adéu, recordam qui venia darrera de cadascú...

Si per exemple algun infant diu: “mira el avestruz”! Tot d’una podem dir: Si un estruç, el cridam? Diga-li tu: Estruç!, quants de fillets que tens!

Pot estar bé tenir un petit lleó retallat, de la mateixa mida que el del llibre però que miri constantment a la classe i demani coses. Si volem inventar diàlegs, tindrem també les figures dels altres animals. Si volem recrear el diàleg entre el lleó i la lleona, podem tenir a l’abast dues caretes.

Amb infants grans podem començar la sessió fent que endevinin una sorpresa. Els hi fem escoltar el so d’una sabana amb molts animals i el bram d’un lleó.

Tot el mateix treball també el podríem fer amb infants de tercer cicle sempre i quan la motivació fos contar un conte perquè ells el puguin anar a contar als infants petits.

Anam narrant la història, ja sigui només explicant-la o bé fixant-nos en el que diuen les frases del llibre, pausadament. També, el primer dia podem només explicar i més endavant llegir-lo.

No mostrarem les imatges fins després de la lectura o narració de cada pàgina i assegurarem amb preguntes la comprensió de la història. Convé que els infants diferenciïn bé el moment en què la mestra llegeix el conte o el moment en què reforça la comprensió pel to de veu, per l’actitud, l’èmfasi.

Algunes imatges es prestaran a reforçar-les fent repetir als infants la gesticulació adient.

Quan surt un animal del qual sabem alguna cançó o una poesia, la cantam o la recitam: El lleó no em fa por...

Una vegada llegit i escoltat el conte, el mateix dia o un altre que el tornem recordar es pot obrir una conversa:
Quin animal ens ha agradat més? N’heu vist alguna vegada d’animals com aquests? A on? Qui recorda quin motiu va donar el lleó per no menjar-se els animals que trobava fins que va trobar el darrer, que si li venia de gust?

Propostes de continuïtat

Aquestes propostes tenen la finalitat de recordar el vocabulari, de donar significat i poder traslladar les paraules que han sortit en el llibre en un altre context a fi que quedi ben comprès i ben assimilat i que s’asseguri que l’han verbalitzat, és a dir que no hagin estat només receptors passius de les paraules.
Algunes d’aquestes propostes poden ser activitats prèvies al treball del llibre, altres de continuació.

• És un llibre ideal per a ser enregistrat i tenir-lo a la Biblioteca sonora, si tenim mitjans perquè a cada pàgina un infant diferent posi la veu a cada animal. Segur que tindria una gran significació per a ells a l’hora de sentir-lo.

• Proposam als infants jugar amb algú de la classe amb qui habitualment no jugam.

• Aprenem la cançó: El lleó, no em fa por!

• Si tenim animals de plàstic tornam a contar el conte amb els animals i feim un racó perquè hi juguin ells.

• Escenificam el conte, quan anam a psicomotricitat jugam a ser aquests animals...

• Podem escenificar el conte, amb petits elements de disfressa identificadors de cada personatge.

• Jugam a penjar la coa a un animal dibuixat a la pissarra amb els ulls tancats. Els companys van donant pistes de com t’has d’acostar per encertar el lloc on és precís penjar-la.

• Si tenim la possibilitat de tenir enregistrats els sons d’alguns d’aquests animals convé que els fem sentir.

• Si els infants ja comencen a llegir, preparam la lectura del llibre. Cada infant es prepara una pàgina per llegir-la en veu alta davant els seus companys es prepara i si convé se l’ajuda amb l’entonació, la dicció. Quan arriba el dia establert podem tenir un faristol on hi ha el llibre i van surtin un per un a fer la lectura en veu alta de la pàgina corresponent.

• Joc de les parelles de sons d’animals.

• Segons l’edat dels infants i si s’ha fet tot aquest treball d’aprofundiment del llenguatge és probable que sorgeixin les ganes d’escriure o reescriure el llibre.

• Tenim fotos reals de tots aquests animals i els tenim exposats amb el seu nom escrit davall.


Avaluació

Hem de tenir en compte avaluar diferents aspectes:

-Avaluar el que han comprès i après els infants.
Per exemple saben reconèixer els nom de tots els animals o només d’alguns...

-Avaluar si han incorporat el vocabulari i les expressions treballades.

Per exemple els mostres una foto de cada animal i en diuen el nom adient.
Saben respondre: Què va dir el lleó del rinoceront?
I què va dir de la zebra?

-Observar si les expressions i el vocabulari es generalitzen en altres contextos.

-Avaluar com el propi mestre ha dut els seus objectius a terme, si les estratègies utilitzades han estat idònies…