dimarts, 8 d’abril de 2008

10 activitats escolars per fer del català llengua comuna

Propostes de foment de la llengua catalana als centres

Integrar i normalitzar. Aquests són els dos objectius bàsics que han de perseguir els PLC. Per un costat fer de la llengua catalana la llengua comuna compartida entre la comunitat educativa i de l’altre integrar els alumnes de les diverses llengües i cultures des del respecte al reconeixement de la diversitat. Es tracta d’afavorir l’acollida de les aportacions de tots els alumnes al centre, establir situacions de comunicació funcionals i valorar que l’ús de la llengua catalana és un factor bàsic d’integració. La promoció d’actituds positives envers el català i envers la diversitat lingüística ha de ser l’eix a partir del qual es desenvolupin les activitats docents. Les propostes que es relacionen a continuació podrien ser les tasques pròpies de les Comissions de Normalització Lingüística dels centres o de les reunions de l’Àmbit lingüístic:

1. Programar la megafonia dels patis amb músiques de les diverses llengües representades al centre, amb especial atenció a la música en català.

2. Elaborar un cartell amb les salutacions quotidianes en llengües diverses.

3. Organitzar un Programa d’apadrinament o parelles lingüístiques.

4. Realitzar intercanvis escolars amb alumnes del domini lingüístic català.

5. Programar una gimcana de les llengües a la manera de les idees fetes per Carme Junyent.

6. Tenir a la vista de tothom un pannell amb notícies relacionades amb les llengües (cartellera sociolingüística)

7. Programar cinema en català.

8. Organitzar un concurs de creació de cançons en català.

9. Muntar una exposició sobre la proposta de la UNESCO sobre els drets lingüístics (Declaració internacional dels drets lingüístics)

10. Posar en marxa programes d’intercanvi on line a l’estil de Connecta’t.