dimarts, 8 d’abril de 2008

Professor com a model de llengua

TOT PROFESSOR ÉS PROFESSOR DE LLENGUA

(i tot alumne és professor de PALIC)

- especialment per als alumnes nouvinguts-

ETS UN MODEL

Tot professor ha de presentar un model de llengua adequada a la situació comunicativa formal d’una classe: correcta, variada, rica, coherent, cohesionada...Per als alumne nouvinguts, els professors hauran d’ajustar la seva parla al nivell llindar de comprensió

ETS FACILITADOR

Tot professor ha d’exercir el paper de dinamitzador en les converses dels alumnes de manera que s’afavoreixin els intercanvis i la interacció lingüística entre ells

ETS UN BON INTERLOCUTOR

Tot professor haurà d’estimular la resposta comunicativa de l’alumnat, perquè una bona classe és aquella en la qual hi ha diàleg i els alumnes intervenen.

SAPS CORREGIR

Tot professor ha d’exercir alhora de corrector lingüístic, sense censurar la incompetència gramatical ni tallar la comunicació. Cal que esmeni subtilment les errades perquè l’alumne entengui que és per millorar el model de parla que té.

TENS UNA BONA ACTITUD

Tot professor demostra amb l’exemple una actitud oberta i flexible, però alhora ha de saber transmetre la importància de l’ús de la llengua catalana com a llengua pròpia.