dijous, 24 d’abril del 2008

Condicions d'aula d'acollida

Condicions d’aula d’acollida

Fa uns dies els professorat que treballa a les aules d’acollida van trobar-nos per plorar, consolar-nos i sobretot animar-nos en la nostra tasca. Convocats per EINA, vam tractar diversos aspectes de l’acollida, des dels materials didàctics que empram a classe, les lectures preparades per a nouvinguts, les dificultats per a les adaptacions curriculars de les diverses àrees, etc. Entre altres propostes va sortir-ne una que ens sembla bàsica: com ha de ser una aula d’acollida i quin seria un perfil adequat de professorat d’acollida. En resum aquestes són les condicions. Vam acordar que “elevaríem aquesta petició a cada centre on treballam i que ho faríem arribar a l’administració educativa.

Condicions d’aula d’acollida

 1. Ràtio màxima 8 alumnes
 2. ubicació central de l’aula pròpia
 3. mobiliari versàtil
 4. 4 ordinadors amb connexió Internet
 5. armari per a material didàctic
 6. dotació fons de recursos
 7. cartellera de classe
 8. dotació pressupost específic

Condicions de Professor d’acollida

 1. amb destí definitiu, estabilitat.
 2. continuïtat en el programa
 3. coneixement de llengües
 4. habilitats comunicatives
 5. assignació de tutoria específica
 6. coordinació amb dep. D’Orientació, dep. De català.
 7. assessorament per a les adaptacions curriculars.