dijous, 3 de juny del 2010

3ª Trobada de PALIC


Trobada de Professores de PALIC
Centres d’educació secundària de Menorca


CONVOCA: Francesc Florit, Equip d’Ensenyament de la llengua. Equip EINA.
DATA: 2. 6. 10
LLOC: IES Biel Martí de Ferreries

OBJECTIUS
• Conèixer les activitats realitzades en relació a sortides i coneixement de l’entorn amb l’alumnat nouvingut.
• Consensuar un model didàctic per a les sortides escolars
• Conèixer experiències d’altres centres

ACTIVITATS
• Cada professora exposarà la seva experiència relativa a les sortides escolars.
• Les experiències i els recursos disponibles.
• Possibilitat d’editar el material didàctic elaborat
• Valoració final de les trobades de PALIC.
• Avaluació del suport d’ESEL Menorca
• Suggeriments per al curs 2010-2011: propostes d’actuació
• Altres informacions


Assistents:
Abdó Florencio. CC Sant Francesc de Sales. Ciutadella
Gemma Moll. CC Sant Francesc de Sales. Ciutadella
Raquel Miralles. IES Pasqual Calbó. Maó
Miquel Maria. IES Ramis, IES Pasqual Calbó, i Sant Francesc de Ferreries
Amanda Rodríguez. CC La Salle de Maó
Esther Pelegrí. Professora del programa PAIRE
Maria Pons. IES Biel Martí de Ferreries
Joan Febrer. IES Biel Martí. Ferreries
Roser Mercadal. IES Quadrado. Ciutadella
Núria Pons. Professora mediadora del programa PAIRE
Antònia Campins. IES Cardona. Ciutadella
Mariola Juanico. IES Cap de Llevant. Maó
Francesc Florit. Professor equip ESEL. EINA
Caterina Juanico. Equip ESEL Primària
Temes tractats

La reunió es divideix en dues parts. A la primera es tracta el tema acordat sobre les sortides escolars. A la segona es fa un repàs de les actuacions fetes, se’n valoren els resultats i es donen informacions pertinents respecte el suport d’ESEL.

Intervencions dels participants

Mariola Juanico.
Explica que s’han fet poques experiències respecte les sortides escolars. Tenen el problema que el centre és ubicat fora del nucli urbà de Maó, cosa que dificulta molt els desplaçaments. Amb tot han aprofitat l’oferta municipal d’un itinerari guiat pel centre de la ciutat organitzat per l’ajuntament amb una guia. Amb l’objectiu de conèixer els llocs més emblemàtics es va realitzar una visita fora de l’horari escolar, a la tarda. S’indica que excepcionalment també es pot sol•licitar dins l’horari escolar.

Esther Pelegrí
Com a professora dels cursos intensius de llengua dins el programa PAIRE que ha realitzat al CC de la Consolació de Ciutadella, exposa que una activitat consistí a fer un itinerari per la ciutat de la part antiga per mitjà d’un mapa, tot visitant diversos llocs: museus, esglésies, ajuntament (on van berenar) etc. Durant el trajecte es van fer fotos que, una volta passades a l’ordinador van servir per fer recordatori dels llocs visitats i practicar llengua oral.

Tònia Campins
Explica que han fet moltes sortides. A la biblioteca on els alumnes aprofiten per fer-se usuaris i on coneixen les possibilitats que té, alguns dels quals es fan assidus dels serveis oferts. També van visitar correus, per conèixer els serveis i fer els tràmits d’enviament d’una postal. Van visitar el Casal Jove i les activitats que s’hi fan. Van visitar l’exposició sobre restes arqueològiques del Museu Municipal (sense guia). Els cicles formatius que fan al propi centre també és un motiu de visita, ja que alguns dels alumnes nouvinguts tenen interès en la formació posterior a l’ESO. Finalment han programat sortides conjuntes les dues aules d’acollida dels dos instituts de Ciutadella amb la finalitat que es coneguin entre ells i coneguin altres espais com la zona verda de Es Pinaret.

Maria Pons i Joan Febrer
En Joan Febrer és el professor que realitza les sortides escolars amb els nouvinguts. Ho fan de manera sistemàtica, una vegada al mes. Cada sortida té un àmbit: comercial, sanitari, cultural, empresarial, etc. Es fa una sessió prèvia de preparació i una sessió posterior de recopilació de la informació. A cada sessió es té una breu entrevista amb les persones que han d’atendre per avisar-los de la intenció educativa, de l’ús del català, etc. D’aquesta manera els alumnes coneixen poc a poc els diversos serveis i oportunitats que ofereix el poble de Ferreries i les persones que hi viuen.

Miquel Maria i Raquel Miralles
L’IES Pasqual Calbó ha elaborat una sortida escolar de visita al port de Maó, amb una feina complexa i llarga que ha comportat el producte final d’una filmació de l’itinerari fet, de les explicacions diverses sobre el port i dues entrevistes a persones relacionades. El video és penjat a Internet i els alumnes han gaudit d’una activitat complexa i diversa. Igualment s’han fet altres sortides: Infojove per conèixer els serveis a la joventut, el Talaiot de trepucó, amb un material preparat de preguntes que s’havien de respondre, el Museu de Menorca i Es Cau de Es Castell, una taverna emblemàtica de la cultura popular on es canten cançons tradicionals i populars.

Roser Mercadal
Aprofitant la bona ubicació de l’institut s’han organitzat i fet dues sortides cada trimestre en diversos indrets de la ciutat( Biblioteca pública municipal, Mercat de peix, Catedral iCal Bisbe, etc.), a més de les dues sortides de convivència conjuntes amb l’IES Cardona.

Núria Pons
Com a membre de PAIRE ha realitzat una intervenció directa amb alumnat nouvingut del CP Mare de Déu del Toro de Es Mercadal a Primària. La finalitat és conèixer el poble i crear vincles afectius entre els al·lots i les persones del poble. Es creu necessari fer aquest tipus de relacions ja que l’estimació del nou lloc de residència passa pel coneixement i per crear aquets vincles emotius amb la panadera, el mecànic, etc.

Gemma Moll i Abdó Florencio
Han realitzar sortides per Ciutadella amb un mapa mut, on els alumnes havien de marcar l’itinerari fet i els noms dels carrers per on passaven així com els diversos edificis més importants i els serveis i recursos de la ciutat. Amb aquest treball es potencia el treball en equip i finalment es treballa la llengua oral a partir del mapa realitzat. A secundària van fer una experiència d’anar a comprar el berenar.

Amanda Rodríguez
Han aprofitat una sortida al mercat de Maó per tal d’incentivar l’ús de la llengua en les interaccions amb els botiguers a partir d’un qüestionari preparat prèviament. Es treballà abans els temes referits al mercat i als productes alimentaris a partir del material didàctic Comencem. Llavors s’havia d’emplenar una fitxa de la visita.

Síntesi d’idees
Com a resultat de les exposicions fetes sobre les sortides escolars, es fa un resum de les idees bàsiques que poden potenciar el sentit didàctic de les sortides:
1. aprofitar els materials i recursos editats per entitats com ajuntaments o MRP sobre els recursos de la ciutat.
2. acollir-se a programes escolars que ofereixen els serveis socials i educatius dels ajuntaments com ara guies de visita, itineraris, fulletons de publicitat, etc.
3. tenir en compte la possibilitat de visitar altres pobles o experiències fetes per altres instituts d’altres pobles.
4. aprofitar les visites realitzades per relacionar els alumnes amb els serveis que ofereixen: fer-se usuari, fer-se soci, aprofitar el recurs, etc. que vagi més enllà de la visita.
5. Usar els fulletons que solen tenir els museus, les associacions etc. per treballar els continguts.
6. Una visita sempre té tres parts: la preparació prèvia en la qual es treballa el vocabulari i les estructures lingüístiques necessàries per a l’ús de la llengua en aquell àmbit, la realització de la sortida i el recull de la informació i , la tercera és el treball posterior de reforç i de sistematització dels aprenentatges fets.
7. Cal relacionar les sortides i les visites amb els interessos dels alumnes: pensar especialment amb les seves expectatives futures: la formació posterior , els serveis que els són útils ,etc..
8. Cal contactar amb les persones que ens han d’0atendre ja que cal prepara-les per a la visita: la importància de mantenir el català, la necessitat de parlar a poc a poc i amb un llenguatge senzill i entenedor, etc.
9. Hem d’aprofitar igualment fer visites a associacions i organitzacions sense ànim de lucre: culturals benèfiques, sanitàries etc. perquè am,b el seu coneixement intentem de sensibilitzar sobre el voluntariat i l’associacionisme.
10. cal usar les TIC: Internet, els vídeos, fotos, les gravacions sonores, ús de blocs tec. Perquè són eines d’una gra versatilitat i que ajuden fixar un producte final.
11. les parelles lingüístiques fetes als centres són un dels recursos que es poden aprofitar per a les sortides perquè es dóna la possibilitat d’interactuar entre elles a partir de l’explicació de l’objectes de la sortida.

Es reparteix el document “Sortir per aprendre llengua” en el aul se proposa un esquema per organitzar i redactar una sortida escolar, un esquema de programació i els propoòsits perseguits.

Com a model de sortida escolar d’una aula d’acollida, es reparteix l’experiència de l’aula d’acollida del l’IES Palau Ausit de Ripollet, la professora de la qual és Matilde Martínez, experta amb gran experiència en l’ensenyament del català per a nouvinguts.

La segona part de la reunió va servir per una valoració de les trobades. S’acorda que atesa la seva utilitat, que els proper curs es tornin a convocar. Es recorda que cal fer una avaluació del ESEL a partir del model lliurat que cada centre ha de fer la sol·licitud del suport segons el model i lliurar-lo al Cap de Servei d’Ensenyament de Català per al curs 2010-2011.

Es recorda la possibilitat que ofereixen els ajuntaments de Ciutadella i de Maó amb la col·laboració del COFUC i ESEL de cursos de llengua catalana per a l’alumnat nouvingut durant les vacances d’estiu. Cal notificar-ho als alumnes i a les famílies i estar en contacte amb el servei que ofereix el curs.

Finalment s’explica el projecte Guaita a l’escola, que tracta de recollir les experiències de bones pràctiques educatives de Menorca.Ferreries, 3 de juny de 2010
EQUIP EINA
Francesc Florit Nin

dimecres, 2 de juny del 2010

Es Pinaret


Una sortida per conèixer l'entorn proper, com és una zona verda municipal, Es Pinaret de Ciutadella, que ubica un dels Camps d'aprenentatge de la Conselleria d'Educació. És un pinar extens, molt a prop del nucli urbà, i encar més a prop dels dos instituts de la ciutat, just a 1.6 km.
Es Pinaret és una zona polida, d'amplis espais per jogar i descobrir, amb un munt d'activitats per aprendre, com fer pa, observar com es fa la mel, cultivar verdures i hortalisses, etc.
Divendres passat vam fer-hi una excursió les dues aules d'acollida dels ies M.A. Cardona i J.M. Quadrado. Va servir perquè es coneguéssin, com feim cada curs i a més van venir les parelles lingüístiques. Vam jugar a futbol i a altres activitats per a interactuar en català. Va ser un dia especial. Ho tornarem a fer.