dimarts, 13 d’abril del 2010

Dibuix de Neus Bruguera per al conte Huracán. Ed. Kalandraca
CARTA CONSTITUENT DE L’EDUCACIÓ D’AVUI

Si haguéssim de resumir quina és l’educació que ha de respondre als reptes socials d’avui diríem que es tracta de formar ciutadans per a la igualtat, des de la diversitat i cap a la construcció de la identitat. Formar persones competents com a ciutadans significa educar-los per a la convivència, a desenvolupar-se d’una manera integral, a ser capaç de comprendre el món i a intervenir-hi des de la responsabilitat ètica i ecològica: aprendre a ser, aprendre a conviure i aprendre a habitar.

Una carta constituent de l’educació d’avui es perfila com un acord de la comunitat educativa entorn sobretot dels valors: de la consciència, de l’autonomia personal, de l’acceptació i de l’acollida, de la confiança i el respecte, del diàleg i la implicació, del treball en equip cooperatiu, de la reflexió, etc. Els principis constituents de l’escola per a aquesta educació són:

1. Una proposta acordada i consensuada per compartir un mateix projecte educatiu encaminat a la cohesió dels membres de l’escola.
2. El treball en valors i els principis democràtics per afavorir la convivència, fomentar la solidaritat i la cooperació, des dels drets humans, per a l’equitat i el respecte a la diversitat.
3. Una escola arrelada al seu entorn i oberta al món.
4. La implicació de tota la comunitat educativa en el projecte i la coordinació amb tots els altres agents educadors.
5. La formació integral de totes les capacitats i les habilitats, atenció a les intel•ligències múltiples.
6. L’aprenentatge significatiu i experiencial.
7. L’aprenentatge cooperatiu i dialògic.
8. L’atenció a la diversitat: fixar-se reptes, entre l’adaptació i l’exigència.
9. Educació Intercultural i d’escola inclusiva.
10. Educació per a l’autonomia personal responsable.
11. Innovació pedagògica i reflexió sobre la pràctica.
12. Incorporació de les Tecnologies de la comunicació.
13. Formació permanent del professorat.
14. Treball en xarxa, treball en equip.
15. Foment del raonament i de la creativitat.
16. Cultura de la pau i mediació per a la resolució de conflictes.