dimarts, 23 de desembre del 2008

bentrobats a Menorca


Bentrobats a Menorca
Proposta d’escriptura i coneixement del medi per a aules d’acollida

Justificació


A les aules d’acollida, els continguts treballats han de combinar l’aprenentatge de la llengua amb el coneixement dels país d’acollida així com la incorporació de les cultures d’origen en les tasques d’ensenyament i aprenentatge. Aquesta proposta intenta incloure tots aquests objectius amb la idea que l’adquisició de la nova llengua té molt a veure amb un clima d’acceptació i d’autoestima.

DESCRIPCIÓ

Es planteja aquesta activitat durant el primer mes d’estada dels alumnes nouvinguts, quan ja tenen una mica de confiança entre ells i coneixen un poc el seu entorn. L’activitat consisteix en la redacció d’un petit treball amb les característiques del seu país d’origen. L’activitat d’escriptura s’ha d’acompanyar d’un suport visual per tal de facilitar la comprensió necessària del continguts treballats. És necessari l’ús de les TICs: per a la redacció del treball i per a la recerca d’informació a Internet.

OBJECTIUS:

- Conèixer la primera informació del país d’acollida i del país d’origen
- Redactar un breu treball amb el format de llibret.
- Veure amb fotografies aspectes de Menorca i del país d’origen.


Guió del treball

1. La meva família i jo.
2. Una visita turística per Menorca.
3. Les festes de Menorca.
4. La cuina menorquina.
5. Una recepta de cuina.

De _______________a Menorca
El viatge de la meva vida

Els alumnes nouvinguts explicaran el seu país:

1. La meva ciutat d’origen.
2. La meva ciutat de destí.
3. La meva família i jo.
4. Les festes del meu país.
5. la cuinadel meu país ( amb una recepta)
6. Altres coses curioses o interessants.


El meu nom és _____________________ i som de _________________, de la ciutat de ___________________. La meva ciutat té ___________ habitants. És molt (gran/petita), però ______________. És famosa per_______________, per ____________________________ i per _________________________.
Els llocs més coneguts són ______________________, __________________, i __________________________________. El primerés un/a _____________, el segon _______________________ i el tercer ________________________.

Els carrers són ________________ i les cases _______________.
El carrer on vivia jo es diu ________________________. El que m’agrada més de la meva ciutat és ____________________________ i el que menys és _______________________.
El clima del meu país és _____________________.
La meva ciutat de destí

La descripció de la ciutat de destí o de Menorca s’hade treballar primer en grup a partir de l’expressió oral que motivarà fotografies o postals. El professorat recollirà les característiques generals que es manifestin, les corregirà i les resumirà en un text breu.

Exemple:

“Menorca és una de les quatre illes Balears. Té una població de 80.000 persones i té una extensió de 700 km2. És una illa petita amb vuit pobles. La distància màxima és de 45 km. Té unes platges molt polides. Ciutadella és la ciutat on visc.” És famosaper les festes de cavalls que se celebren a l’estiu. La majoria de la gent treballa en el turisme. Té un clima càlid durant tot l’any, però és molt humit i a vegades fa vent fort.”

dijous, 4 de desembre del 2008

Preparar l'arribada d'un nou alumneCoses que convé fer entendre en l'arribada d'un nouvingut

Francesc Florit Nin

L’acció educativa que cal emprendre amb l’arribada d’un alumne nou procedent d’altres països ha d’anar dirigida a tota la comunitat educativa. Ja s’ha dit tantes vegades que la responsabilitat ha de ser compartida, que potser cal concretar quina és aquesta responsabilitat davant la diversitat lingüística i cultural de l’alumnat.

A vegades tenim la impressió que les actuacions que cal fer són més necessàries entre l’alumnat autòcton en el sentit que són ells qui fan possible (o no) la integració de l’alumnat nouvingut, ja que el nouvingut sempre en té la necessitat i la voluntat.

Què han de saber els companys de classe abans que el nou alumne hi entri? Tot es podria resumir a predisposar la classe entera a donar la benvinguda. Com? En primer lloc donant la informació imprescindible sobre el nou alumne, de manera que comencin a conèixer-lo.

Aquesta és una llista pràctica de les qüestions que cal tenir en compte per tal de preparar el grup classe arran de l’arribada d’un alumne nouvingut:

• Informar el grup de l’arribada d’aquest company per tal que es senti atès.
• explicar d’on ve, per què ve i desfer prejudicis sobre l’origen, la religió, els costums etc.
• explicar la importància de l’ajuda dels companys en l’acollida del nouvingut i en l’aprenentatge de la llengua de l’escola.
• Recomanar que li han de parlar sempre en català i argumentar-ne els motius.
• suggerir algunes maneres per ajudar-lo en l’aprenentatge de la llengua: parlar a poc a poc, d’una manera clara i correcta, repetir la paraula, fent frases breus, etc.
• Animar-lo en l’aprenentatge de la llengua i valorar el seu esforç.
• Donar una imatge positiva de la diversitat de llengües.
• Tenir present la incorporació del seu bagatge cultural a l’enriquiment del grup.
• Donar a entendre la importància de la fidelitat a la pròpia llengua i el valor que té per a la nostra societat.
• Donar-li la possibilitat de formar una parella lingüística amb un voluntari de la classe.
• explicar les dificultats que suposa per a un al·lot de la seva edat el fet d’emigrar.
• preparar entre tots una activitat senzilla de benvinguda.
• aprendre a pronunciar bé el seu nom.
• assignar una company que li faci de guia durant les primeres setmanes.
• donar indicacions sobre com animar-lo a participar i d’integrar-lo en els seus jocs i activitats.
• tenir pensades tasques senzilles de rutina de la classe per fer-lo encarregat.
• trobar aquelles activitats extraescolars que puguin ser del seu interès, com esports, música, plàstica...i informar-lo de l’oferta esportiva i cultural de la ciutat.

Els professors han de tenir per tant una actitud positiva envers l’acollida i l’adaptació. Aquesta actitud ha de ser comunicada als seus alumnes des d’una perspectiva del multilingüisme i la interculturalitat