dijous, 7 de maig del 2009

5 punts per al voluntariat lingüístic


El voluntariat lingüístic als centres educatius
1. el punt de partida
es dóna poca relació i integració de l’alumnat nouvingut
es manifesten prejudicis sobre la immigració
hi ha una manca de valors interculturals i
un desconeixement de la diversitat
es donen poques situacions d’ús real del català en situacions informals
es té poca experiència en la col·laboració i en la solidaritat
es practica la deslleialtat lingüística dels catalanoparlants

2. els propòsits
per als nouvinguts: augmentar la relació i la integració
adquirir coneixements de la cultura del país
conèixer els hàbits dels joves autòctons
millorar la competència comunicativa en català
guiar-se en el nou sistema educatiu

per als autòctons: desenvolupar actituds de solidaritat
actuar d’ambaixadors de la pròpia cultura
comprendre la situació i el fenomen de la immigració
conèixer altres realitats culturals i llengües noves
practicar la lleialtat lingüística com a catalanoparlant

3. els guanys

per als nouvinguts: aprendre català
sentir-se integrat
valorar l’ús del català
fer amics

per als autòctons: valorar la llengua pròpia
reflexionar sobre les actituds lingüístiques
modificar les normes d’ús lingüístic i desfer prejudicis
fer amics

4. els fonaments
experiències d’altres centres sobre voluntariat lingüístic
programes similars: Integra’m, Un cafè x la llengua, etc
aprenentatge col·laboratiu i ensenyament per tasques
socialització, integració, interculturalitat
sensibilització i acollida
sentit de la pertinença: dret a la diferència i a la identitat
creació d’espais de convivència i de trobada
interacció com a factor de coneixement i d’aprenentatge
ús efectiu de la llengua comuna compartida
pràctica de la sostenibilitat lingüística

5. la pràctica
coordinació entre coordinador lingüístic, professor de Palic i Tutoria
planificació de tasques per a fer ús social de la llengua
informació i sensibilització a alumnes i professorat
organització de sessions: temps, espai, responsables, calendari, ajudes, valoració...