divendres, 13 de juny del 2008

Un estiu aprofitat

EINA Equip Interculturalitat, Normalització i Acollida

PALIC, Recomanacions d’estiu.

Quan arriben les vacances d’estiu, molts professors fan recomanacions als seus alumnes: sobre l’hàbit lector, si han de recuperar matèries al setembre, sobre reforç escolar, etc. En el cas de l’alumnat nouvingut que hem tingut a classe, convé també de fer-li unes recomanacions específiques.

Ja sabem com d’important és que els alumnes nouvinguts tenguin contacte amb parlants de català de la seva mateixa edat, els companys de classe. Quan arriben les vacances d’estiu, ben sovint aquests contactes desapareixen, de manera que “perden” més de dos mesos sense practicar llengua. El Professorat de PALIC, haurà de pensar com els nouvinguts poden aprofitar el temps de vacances perquè no perdin el fil de l’aprenentatge de la llengua. L’objectiu és que faci relacions socials a través de la llengua, que és quan realment s’aprèn. Heus aquí unes poques senzilles recomanacions:

  • Donar-los lectures, còmics o relats, adequats al nivell de llengua que han assolit, ben il·lustrats. Sense carregar-los amb exercicis de comprensió lectora. La lectura ha de ser una font de plaer, no una obligada tortura.
  • Indicar-los webs per a pràctiques escrites de llengua autocorrectives, com PELC.
  • Informar-los de possibles activitats de lleure al municipi: esports, colònies, tallers, campaments, perquè s’hi apuntin.
  • recomanar-los una gramàtica senzilla, com La lengua de las Baleares de F. de B. Moll.
  • Donar-los llocs i institucions on poden rebre més formació o suport en l’aprenentatge de la llengua: cursos d’estiu, Càritas, parròquies, etc.
  • Preparar-los un dossier d’activitats de llengua o de jocs lingüístics.
  • Indicar material de repàs elemental de continguts curriculars amb les llibretes de vacances que les editorials solen publicar.
  • Facilitar-los els contactes de persones que fan classes particulars durant l’estiu.
  • Donar-los la programació cultural i festiva d’ajuntaments, associacions i entitats, especialment l’adreçada a la infància i la joventut.
  • Informar sobre la possibilitat de feruna parella lingüística, a través del programa Integra'm