dimarts, 13 de maig de 2008

II Trobada de Professorat de Suport a Primària

EINA

II TROBADA DE PROFESSORS DE SUPORT D’AD DE PRIMÀRIA

MENORCA

Curs 07-08

El lloc de trobada va ser sa biblioteca del centre Toni Joan, a on es van poder veure els llibres que es van comprar recentment amb una dotació especial de pressupost d’atenció a la diversitat. Les professores van llegir un conte en català i castellà que parla de l’origen d’una cultura andina i van recomanar una col·lecció de “Llegir a les fosques” molt interessant.

Una altra professora va contar un conte explicant com es pot resoldre una actitud xenòfoba a través de l’experiència d’una filleta i el seu pare, donant la possibilitat de que els alumnes desenvolupin actituds empàtiques.

Aquesta professora va ser l’encarregada de dur a terme l’experiència de racons dins l’aula ordinària de la nostra primera trobada. En primer terme fa una descripció sobre la seva actuació en el dia del llibre i la seva implicació de conta - contes a totes les classes del seu centre.

En segon terme explica la seva experiència de suport de racons. Diu que està fent feina de medi i de català dins la classe ordinària. Les conclusions són positives en general perquè es nota que els seus alumnes es van integrant de forma activa i participen més en la dinàmica del seu grup - classe.

La relació i coordinació amb les tutores també millora ja que hi ha una col·laboració de feines més estreta i continuada. Les persones assistents li hem demanat si pot enregistrar la seva experiència d’alguna manera en tal de tenir-la a l’abast en qualsevol moment per poder mostrar-la a la resta de professorat.

Les professores del centre Toni Joan mostren diverses filmacions de la celebració de la setmana intercultural del seu centre, com a part d’una sèrie d’activitats que es van dur a terme durant tot el curs escolar, sota el fil conductor del tema “Conèixer Maó”.

A la filmació es pot veure una mostra gastronòmica de diferents col·lectius de diverses nacionalitats; també una mostra de danses del món i una lectura d’una frase en diferents idiomes. A un altre arxiu es va poder veure la participació d’una professora d’AD a una classe de psicomotricitat amb la professora tutora d’Educació Infantil.

Conclusió:

S’està començant a realitzar propostes de treball conjunt dins l’aula ordinària que estan donant bons resultats. Es tracta d’anar generalitzant aquestes propostes per continuar reflexionant en aquesta dinàmica de treball de suport d’escola inclusiva.