diumenge, 30 de maig del 2010

Portfolio per a nouvinguts
El Portfolio per a l'aprenentatge de llengües és una eina més, i potent, que podem fer servir per a l'ensenyament del català com a L2 a les aules d'acollida. Les raons per fer servir el portfolio són diverses i entren de ple en un tipus d'activitat d'ensenyament i aprenentatge que estimula els alumnes en l'adquisició de la nova llengua, perquè

 1. promou la creativitat
 2. demana la cooperació entre els alumnes i el seu compromís en l'aprenentatge
 3. treballa per competències comunicatives
 4. treballa per projectes, que tenen sentit per als alumnes
 5. presenta la diversitat com un valor que ajuda i millora l'aprenentatge
 6. facilita la integració de l'alumne nouvingut
 7. permet lligar el protfolio amb altres activitats del les matèries i del centre
 8. és una manera innovadora de qualitat
 9. fa el curriculum més flexible i pràctic
 10. els alumnes aprenen també a autoavaluar-se
 11. globalitza els continguts i lliga la interdisciplinarietat
 12. treballa molt les actituds lingüístiques, tan necessàries per aprendre llengua.