dimecres, 9 de desembre de 2009

Acte a l'Ajuntament de Ciutadella de presentació del programa d'apadrinament dels centres educatius