dimarts, 27 d’octubre de 2009

Què feim amb la Comissió de Normalització Lingüística

Omplir de sentit la CNL
Francesc Florit Nin. ESEL Menorca

Les Comissions de Normalització Lingüística dels centres tenen entre les seves competències la d’actualitzar el PLC i engegar un pla d’activitats per assolir els objectius fixats.

Atès que la situació sociolingüística de l’alumnat ha canviat molt d’ençà fa uns anys, és obligada una revisió del PLC i una diagnosi de l’assoliment i no d’aquells objectius que en el seu dia es van fixar quan s’aprovà el PLC.

També és cert, que després d’anys d’aplicar el PLC i de donar per “acabada” la tasca de normalització de la llengua catalana als centres, les Comissions de Normalització s’han buidat de contingut i d’activitat. El fet és però que encara és necessari actuar a favor de la llengua catalana com a llengua vehicular de l’ensenyament.

Ara, amb una realitat sociolingüística que ha augmentat molt la seva diversitat, les actuacions de les Comissions lingüístiques s’han de proposar un doble objectiu: integrar lingüísticament l’alumnat estranger i normalitzar la llengua pròpia de les Illes Balears com la llengua del centre. Aquests són els dos objectius bàsics que han de perseguir els nous PLC. Per un costat fer de la llengua catalana la llengua comuna compartida entre la comunitat educativa i de l’altre integrar els alumnes de les diverses llengües i cultures des del respecte al reconeixement de la diversitat. Es tracta d’afavorir l’acollida de les aportacions de tots els alumnes al centre, establir situacions de comunicació funcionals i valorar que l’ús de la llengua catalana és un factor bàsic d’integració. La promoció d’actituds positives envers el català i envers la diversitat lingüística ha de ser l’eix a partir del qual es desenvolupin les activitats docents.

En aquest sentit heus ací una llista d’actuacions possibles que podeu dur a terme les Comissions lingüístiques:

 • Implementar un Programa d’apadrinament o voluntariat lingüístic.
 • Portar una cartellera sobre les llengües i el seu ús: notícies i informacions.
 • Muntar una exposició sobre Drets lingüístics a partir de la UNESCO.
 • Organitzar celebracions culturals com una Diada de Menorca entorn del sentit històric i actual que tenen.
 • Engegar un Pla Intercultural de Centre a partir del Manual d’Educació Intercultural per a la Secundària de les Illes Balears de Joan Buades.
 • Introduir i treballar a fons continguts sociolingüístics a les àrees de llengua a partir del material didàctic Waramurngundi de Rosa Sensat.
 •  Organitzar trobades amb escriptors a partir del programa Viu la Cultura de la Conselleria. O altres activitats que el programa ofereix.
 • Organitzar una lectura pública d’una obra emblemàtica del poble o illa.
 • Organitzar un TELP (Taller d’Espai Lingüístic Personal) sobre actituds lingüístiques per a alumnes o per a professorat.
 • Establir un intercanvi escolar (en visita o per correu-e) amb territoris de parla catalana.
 • Difondre campanyes i actuacions a favor de la llengua d’entitats com OCB, Òmnium Cultural, ACPV, ACM, etc.
 • Apuntar-se a l’Acampallengua, Correllengua, ...
 • Difondre i impulsar programes de voluntariat lingüístic com Amb tu en català.
 • Inscriure’s al programa Entreilles d’intercanvi escolar
 • Elaborar o actualitzar enquestes sociolingüístiques a l’institut o escola.
 • Organitzar un programa de Parelles lectores per a l’acollida de nouvinguts.
 • Muntar un mural sobre la diversitat lingüística del centre.
 • Implantar el programari informàtic en català (Softcatalà)
 • Elaborar un cartell sobre l’obra de Francesc De Borja Moll.
 • Elaborar un calendari Intercultural.
 • Organitzar un recital de poesia.
 • Organitzar un festival de cançó.
 • Fer una exposició de les revistes en català.
 • Organitzar una Gimcana de les llengües a partir de les propostes de Carme Junyent (ed. Octaedro).
 • Muntar a la megafonia del centre una programació de música diversa amb especial atenció de la música en la nostra llengua.
 • Més coses...